Русский English
 
 
 
  Інформація про фонд  
   
 • Чому ОТП Пенсія?
 • Інформація про фонд
 • Новини
 • Результати діяльності фонду
 • Документи фонду
 •    
   
   
   
   
   

  Інформація про фонд

  Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія" (надалі - Фонд) – непідприємницьке товариство (неприбуткова організація), що створена та здійснює діяльність на підставі Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", інших нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення, діяльність якого не спрямована на отримання прибутку її засновниками.

  Виключним видом діяльності Фонду є провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення шляхом накопичення коштів на користь фізичних осіб (учасників), незалежно від місця та характеру їх роботи, для подальшого їх інвестування з отриманням доходу на користь учасників та здійснення пенсійних виплат.

  Засновник Фонду – Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ОТП Капітал"


  Відомості про Фонд

  Відкритий пенсійний фонд "ОТП Пенсія";

  Код ЄДРПОУ: 36274196

  Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи: серія, номер та дата видачі свідоцтва: ПФ № 116 від 26.03.2009.

  Місцезнаходження Ради Фонду: 03680, Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, 28 (літера «Д»)


  Контроль діяльності фонду

  Контроль діяльності фонду з боку засновників здійснює рада фонду – яка формується з представників засновників. Такі представники обов’язково проходять спеціальне навчання та отримують сертифікати спеціалістів з питань недержавного пенсійного забезпечення, періодично підтверджуючи свою кваліфікацію. Рада фонду може замінити компанії, що здійснюють обслуговування фонду, якщо їх діяльність визнана неефективною. Крім того, рада фонду затверджує інвестиційну декларацію – документ, що визначає напрями інвестування пенсійних активів.

  Недержавні пенсійні фонди та компанії, які їх обслуговують, щорічно проходять перевірку незалежними аудиторськими фірмами. Причому один і той же аудитор не може провадити перевірку двох і більше юридичних осіб, що обслуговують фонд.

  Кожна юридична особа, що здійснює обслуговування НПФ, відповідає своїм майном перед пенсійним фондом за збереження та цільове використання належних учасникам пенсійних накопичень.


  Склад Ради Фонду

  Голова Ради Фонду – Меженська Наталя Леонідівна.

  Секретар та Член Ради Фонду – Дишловий Віталій Ігорович.

  Член Ради Фонду – Сирота Леся Володимирівна.

  Член Ради Фонду – Лівшенко Олександр Олександрович.

  Член Ради Фонду – Голубятніков Костянтин Вікторович.


  Обслуговуючі компанії

  Адміністратор недержавного пенсійного фонду – ТОВ «Адміністратор пенсійного фонду «Центр персоніфікованого обліку» (далі – адміністратор НПФ).

  Юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів на умовах, визначених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

  Функції адміністратора НПФ:

  • ведення обліку вкладників та учасників пенсійного фонду;
  • ведення персональних рахунків учасників;
  • укладання пенсійних контрактів від імені пенсійного фонду;
  • забезпечення здійснення пенсійних виплат учасникам пенсійного фонду;
  • складання звітності у сфері недержавного пенсійного забезпечення, ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності пенсійного фонду відповідним органам виконавчої влади та Раді пенсійного фонду.
   (Детальніше у ст. 21 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»).

  Більш детальна інформація: www.acpo.com.ua.


  Компанія з управління активами фонду – ТОВ КУА«ОТП Капітал»

  Управління активами здійснюється компанією ОТП Капітал, що була зареєстрована 26.07.2007 року. Засновниками компанії стали український банк OTP Bank та угорська компанія з управління активами OTP Fund Management.

  Статутний капітал Компанії складає 10 млн. грн.

  28.09.2012 року компанія ОТП Капітал отримала ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) (серія ліцензії АД № 075876).

  Компанія ОТП Капітал надає широкий спектр інвестиційних послуг високої якості корпоративним клієнтам та приватним особам. Спеціалісти компанії докладають максимальних зусиль для досягнення найвищого рівня прибутковості інвестицій.

  ОТП Капітал є частиною OTP Group, що дозволяє використовувати найкращий досвід та технології угорських колег та тісно співпрацювати з OTP Bank у сфері розповсюдження цінних паперів наших інвестиційних фондів в Україні.

  Більш детальна інформація: www.otpcapital.com.ua.


  Банк зберігач – АТ «УкрСиббанк»

  Відкриттям та обслуговуванням рахунків фонду займається УкрСиббанк, який засновано у 1990 р. у Харкові. За цей час банк пройшов стрімкий шлях від регіонального банку до члена однієї з найбільших світових банківських груп.

  З 2006 р. основним партнером УкрСиббанку є міжнародний банк BNP Paribas. Інтеграція до групи компаній BNP Paribas відкрила УкрСиббанку нові можливості: причетність до світового бренду, використання прогресивного світового досвіду, перехід на нові стандарти менеджменту.

  Якісне зростання супроводжує розвиток банку в усіх сегментах. УкрСиббанк обслуговує близько 2 млн. роздрібних клієнтів. Завдяки стратегічному партнерству з BNP Paribas УкрСиббанк без перебільшень один з найнадійніших банків в Україні.

  Більш детальна інформація: www.ukrsibbank.com.


  Недержавні пенсійні фонди та компанії, які їх обслуговують, щорічно проходять перевірку незалежними аудиторськими фірмами. Причому один і той же аудитор не може провадити перевірку двох і більше юридичних осіб, що обслуговують фонд.

  Кожна юридична особа, що здійснює обслуговування НПФ, відповідає своїм майном перед пенсійним фондом за збереження та цільове використання належних учасникам пенсійних накопичень.


   

   

  Плануйте майбутнє з нами
   
   
    © OTP Pension, 2008-2018. Усі права захищені.