Русский English
 
 
 
  FAQ  
   
 • Поширені питання про НПФ
 • Законодавство
 • Калькулятор недержавної пенсії
 •    
   
   
   
   
   

  Поширені питання про НПФ

  Як працює пенсійна система України?

  Пенсійна реформа в Україні передбачає впровадження сучасної трирівневої пенсійної системи, що прийде на заміну старій солідарній системі. Таким чином, пенсія майбутніх пенсіонерів має формуватися з трьох незалежних джерел, що дозволить підвищити рівень життя у похилому віці.

  Перший рівень – солідарна система (Пенсійний фонд України). Відрахування із заробітної плати надходять до ПФУ, перерозподіляються та виплачуються сьогоднішнім пенсіонерам. Солідарна система не може забезпечити достойний рівень пенсії в першу чергу через демографічні причини – старіння населення України – постійне збільшення кількості пенсіонерів та зменшення кількості працюючих людей. Для компенсації дефіциту ПФУ щороку з держбюджету виділяються значні додаткові суми.

  Другий рівень – накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, передбачає щомісячні обов’язкові відрахування із заробітної плати до Накопичувального фонду. Кошти потрапляють на персональні рахунки громадян, де вони обліковуються, інвестуються та генерують інвестиційний дохід, збільшуючи розмір майбутніх пенсійних витрат. Даний рівень пенсійної системи ще не введено в дію. Передбачається, що наповнення цього рівня буде забезпечуватися за рахунок перерозподілу частини коштів з першого рівня пенсійної системи. Участь у другому рівні планується впровадити тільки для частини громадян, що мають ще достатньо часу до пенсії для ефективного накопичення пенсійних коштів.

  Третій рівень – система добровільного недержавного пенсійного забезпечення. Пенсійні внески до недержавних пенсійних фондів (НПФ) здійснюються вкладником на добровільних засадах, кошти обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку, на них нараховується інвестиційних дохід. По досягненні пенсійного віку учасник фонду отримує додаткову недержавну пенсію. Брати участь в цьому рівні можуть як фізичні особи, роблячи внески для себе, своїх рідних та дітей, так і юридичні особи, піклуючись про своїх робітників. Наразі в Україні функціонує близько 65 недержавних пенсійних фондів.

  Як працює НПФ?

  Пенсійні внески здійснюються вкладником та обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника. Внесені кошти інвестуються в фінансові інструменти, генеруючи інвестиційний прибуток. Після досягнення пенсійного віку, учасник отримує додаткову недержавну пенсію. Впродовж періоду пенсійних виплат залишок коштів продовжує приносити прибуток.

  Розмір виплат (пенсії) залежить виключно від суми накопичень, що обліковуються на пенсійному рахунку учасника на момент призначення виплати та строку виплат. Для того щоб заощадження працювали ефективніше, потрібно починати здійснювати пенсійні внески якомога раніше – більший період часу для внесків та зростання пенсійних коштів за рахунок складного відсотка дозволять отримати більший інвестиційний прибуток. Навіть невеликі внески, але протягом тривалого часу, надають змогу розраховувати на забезпечене майбутнє. Спланувати свою пенсію можна за допомогою «Калькулятора недержавної пенсії».

  В якій правовій формі створюються НПФ?

  Недержавний пенсійний фонд – це юридична особа, яка має статус неприбуткової організації, що функціонує і здійснює діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків вкладників на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами та здійсненням пенсійних виплат.

  Хто управляє та обслуговує НПФ? Які їх функції?

  Органом управління фонду є Рада фонду, що здійснює контроль за поточною діяльністю фонду. Голова та члени Ради фонду проходять обов’язкове спеціальне навчання та отримують сертифікати спеціалістів з питань недержавного пенсійного забезпечення та мають періодично підтверджувати кваліфікацію. Рада фонду укладає договори:

  • На адміністрування (облік вкладників і учасників, ведення персональних рахунків, формування звітності та нарахування виплат) – з адміністратором НПФ;
  • На управління активами (інвестування коштів з метою їх примноження) – з компанією з управління активами;
  • На зберігання активів (відкриття та обслуговування рахунків, зберігання активів фонду) – з банком-зберігачем.

  Дізнатися більше про обслуговуючі компанії «ОТП Пенсія»

  Хто контролює діяльність фонду та компаній, що його обслуговує?

  Існує суворий державний контроль НПФ з боку регулюючих органів. Контроль за діяльністю фонду здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, контроль компанії з управління активами здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, контроль за діяльністю банка-зберігача здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України.

  Також недержавний пенсійний фонд та обслуговуючі компанії мають щороку проходити незалежну аудиторську перевірку.

  Чи постраждають накопичення у разі нестабільного становища обслуговуючої компанії?

  Кошти пенсійного фонду обліковуються окремо від коштів обслуговуючих компаній. Тому, у разі виникнення проблем у адміністратора фонду, компанії з управління активами чи банка-зберігача, їх неплатоспроможності чи банкрутства, кошти учасників фонду будуть збережені та передані на обслуговування іншій компанії.

  Чи можливе банкрутство НПФ та втрата накопичень?

  Захист Ваших коштів забезпечується законодавством і суворим контролем діяльності фонду з боку держави. НПФ не належить до комерційних організацій і не може бути оголошений банкрутом із подальшим припиненням відповідальності перед своїми учасниками. Закон передбачає особливу процедуру переведення коштів з одного НПФ в інший та унеможливлює втрату пенсійних коштів учасником.

  Хто може бути учасником НПФ?

  Громадяни України, іноземці та особи без громадянства.

  Хто може здійснювати внески на користь учасників?

  Вкладником можуть бути як фізичні особи (для себе, подружжя, дітей, батьків), так і юридичні особи (роботодавець учасника фонду або професійне об’єднання, членом якого є учасник фонду).

  Чи є вікові обмеження для участі у НПФ?

  Мінімальний та максимальний вік учасника не обмежений законодавством. Наприклад, вік наймолодшого учасника «ОТП Пенсія» - 2 роки, а найстаршого – 89 років.

  Чи існують обмеження або зобов’язання щодо розміру та періодичності внесків до «ОТП Пенсія»?

  Обмежень та зобов’язань не існує. Ви самі вирішуєте, яку суму сплачувати до пенсійного фонду та як часто це робити. У Європі та США, наприклад, вважається нормою щомісячний платіж від 5 до 10 відсотків від прибутку.

  Який вік є мінімальним для пенсійних виплат та яка їх періодичність?

  Законодавством визначено період початку пенсійних виплат – не раніше ніж за 10 років до офіційного пенсійного віку (наразі – з 50 років). Виплати мають тривати не менше 10 років та можуть здійснюватися щомісяця, щокварталу, щопівроку, щороку. Якщо сума заощаджень невелика (у 2017 році – до 74 820 грн.), то кошти можна отримати одноразово.

  Чи можна отримати кошти до настання пенсійного віку?

  Так, у разі якщо учасник виїжджає на постійне місце проживання за кордон та має про це відмітку у паспорті або має медично підтверджений критичний стан здоров’я (онкозахворювання, інсульт, інвалідність І групи).

  Чи оподатковуються пенсійні виплати та чи є пільги для тих, хто робить пенсійні внески?

  Оподаткування виплат існує, але у більшості випадків податок сплачується тільки від 60% виплати. Також для вкладника передбачені податкові пільги за внески коштів у НПФ. Детальніше про податки та пільги для фізичних осіб – на сторінці «Особливості оподаткування коштів НПФ».

  Юридичні особи також мають податкові пільги та переваги, якщо роблять внески за своїх робітників. Докладніше – на сторінці «Особливості оподаткування для корпоративних клієнтів».

  Яка мета інвестиційної діяльності НПФ?

  Метою НПФ є збереження накопичень від інфляції та примноження пенсійних накопичень шляхом отримання інвестиційного прибутку при низькому рівні ризику для виконання зобов’язань перед учасниками фонду в повному обсязі.  Інвестиційна політика НПФ відображається в інвестиційній декларації фонду. Даний документ містить перелік конкретних інструментів для розміщення пенсійних активів фонду з дотриманням законодавчих вимог.

  Якої інвестиційної стратегії повинні дотримуватися НПФ?

  З метою захисту пенсійних накопичень активи диверсифікуються. В законодавстві чітко прописані вимоги щодо лімітів та напрямків інвестування пенсійних активів. Правила інвестування кожного з фондів прописані в його інвестиційній декларації. Для НПФ пріоритетною є консервативна інвестиційна стратегія, що мінімізує можливість втрати накопичень.

  Що таке інвестиційний прибуток? Як він визначається?

  Інвестиційний прибуток – це прибуток отриманий в результаті інвестування активів фонду в певні фінансові інструменти. Інвестиційний прибуток включається в розрахунок чистої вартості активів (ЧВА), що розраховується щоденно. Фактично, інвестиційним прибутком учасника фонду є різниця між існуючою вартістю активів та його внесками. Весь інвестиційний прибуток належить учасникам НПФ, розподіляється між ними пропорційно розмірам їх внесків. Дізнатися більше про поточні результати діяльності «ОТП Пенсія» та ознайомитися з щомісячними аналітичними звітами можна на сторінці «Результати діяльності фонду».

  Чи є гарантований рівень прибутку, який буде нараховуватись на пенсійні збереження? 

  Згідно законодавства дохідність НПФ не може гарантуватися, однак Ви можете орієнтуватися на історичні показники діяльності та порівнювати дохідність Вашого фонду з іншими. В різні періоди фонд демонструє різну дохідність в залежності від ситуації на фінансовому ринку та наявних інвестиційних можливостей. В процесі довгострокового інвестування існує багато факторів, які впливають на кінцевий результат. Якщо Вас не влаштовує якість управління Вашими пенсійними заощадженнями, Ви можете перевести кошти в інший фонд.

  Чи може замість інвестиційного прибутку на моєму пенсійному рахунку бути інвестиційний збиток?

  Така можливість існує. Можливість збитку притаманна всім фінансовим інструментам - інвестицій без ризику не існує. Проте продумана консервативна інвестиційна стратегія, що спирається на якісний ризик-менеджмент та багаторічний досвід OTP Group, а також на професіоналізм обслуговуючих компаній, дозволяє нам говорити про надійність «ОТП Пенсія». Показники діяльності фонду з 2009 року це підтверджують.

  Чи можна перевести кошти, якщо учасник невдоволений результатами діяльності фонду?

  Перевести накопичення або їх частину до іншого пенсійного фонду можна, але не частіше ніж раз на півроку.

  Що трапиться з накопиченнями у випадку смерті учасника?

  Пенсійні накопичення в НПФ є приватною власністю учасника, тому спадкоємці мають право наслідування коштів. В такому випадку здійснюється одноразова виплата без сплати податків.

  Як можна дізнатися про стан індивідуального пенсійного рахунку?

  Слідкувати за станом пенсійного рахунку можна на сайті Адміністратора фонду, за допомогою безкоштовної щомісячної SMS-розсилки та call-центру. Крім того, раз на рік адміністратор надсилає поштою виписку з пенсійного рахунку з результатами за попередній рік.

  З додатковими питаннями звертайтеся за телефоном 044 492 34 69 або скористайтеся формою зворотного зв’язку.

   

   

  Плануйте майбутнє з нами
   
   
    © OTP Pension, 2008-2018. Усі права захищені.